Over spionage

Wat is spionage?

Wanneer landen of personen op een heimelijke manier informatie proberen te verzamelen die geheim of vertrouwelijk is, dan kan dat schadelijk zijn voor niet alleen voor uw belangen maar ook die van Nederland. We spreken in dat geval van spionage.

Bedrijven zijn aantrekkelijke doelwitten

Het verzamelen van informatie over (ontwikkelingen in) andere landen is een normale bezigheid voor diplomaten, handelsdelegaties of bijvoorbeeld militaire attachés. Ze doen dat door open bronnen, zoals de media of openbare bijeenkomsten, te gebruiken. Bij spionage gebeurt dit stiekem. Spionage kan verschillende doelen hebben. Het kan gaan om het inwinnen van informatie over de politieke of economische situatie in een land, maar kan ook tot doel hebben bedrijfsgeheimen te stelen. Ons land heeft een open samenleving, een sterke economie en het behoort tot de meest ontwikkelde en innovatieve landen ter wereld.  Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Nederland een doelwit is van spionage. Andere landen zijn geïnteresseerd in informatie over onze politieke, militaire en economische situatie en zijn actief op zoek naar wetenschappelijke en technologische kennis.

Jaarverslagen van de inlichtingendiensten zijn duidelijk 

Recent heeft de AIVD zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Verrassend veel details worden in dit jaarverslag benoemd. Landen als Rusland, China en Iran worden bij naam genoemd als landen die spionage en/of sabotage activiteiten bedrijven in Nederland. Ook de MIVD heeft recent zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt o.a. onderstreept dat de Russische Federatie informatieoperaties uitvoert om maatschappelijke verdeeldheid te creëren. Ook waarschuwt de MIVD dat digitale spionage en digitale sabotage bij overheden en bedrijven door staten zoals China en Rusland één van de grootste dreigingen voor Nederland vormt. 

Spionage heeft veel gezichten 

google_cloudZoals een land verschillende motieven voor spionage kan hebben, zijn ook de methodes die worden toegepast om te spioneren verschillend. Steeds vaker wordt digitaal gespioneerd. Daarbij wordt bijvoorbeeld een computersysteem gehackt. Toch wordt er ook nog steeds op de klassieke manier gespioneerd: door mensen in te zetten. Sommige landen gaan zelfs zover dat ze inlichtingenactiviteiten als een normaal onderdeel van hun economische en buitenlandpolitiek zien. Spionage kan worden voorkomen door proactief aandacht te schenken aan gedrag van mensen, bepaalde situaties of gebeurtenissen. Deze indicaties wijzen naar mogelijk spionage. 

Waarom SecPrevent?

In de 21ste eeuw zorgen wereldwijde criminele en terroristische bedreigingen en bedrijfs- en economische spionage steeds meer en sneller dan ooit tevoren voor ernstige verstoringen bij de dagelijkse bedrijfsvoering van ondernemingen en organisaties. SecPrevent biedt zijn unieke team (cyber en fysiek), opleidingsvormen en netwerk aan om u en uw organisatie alert en veerkrachtig te zijn tegen deze bedreigingen. Er is vandaag de dag een overvloed aan informatie, maar ons kritisch denken, kennis van analyse, security en spionage zorgt ervoor dat we een effectief product leveren om uw veerkracht bij wereldwijde bedreigingen te verbeteren, te onderkennen en te mitigeren. 

Wat is uw uitdaging?

Omhoog