Bent u zich bewust van de risico's?

Bent u zich bewust van de risico's? Heeft u wel eens stil gestaan dat uw bedrijf of organisatie een verhoogd risico's loopt op spionage of sabotage? Nee!

Ervaar dan zelf hoe een vijandelijke inlichtingendienst werkt en wordt bewust van de risico's op het gebied van spionage en sabotage. Kies dan voor een seminar (5 dagen) waarin het brede traject - dat wordt besteed aan bewustwording en het nemen van maatregelen om spionage te voorkomen - wordt gedoceerd.

Kies dan voor de seminar Superior Security Intelligence Awareness. De seminar is ontwikkeld voor het managementniveau, waarbij het geven van analyses en het nemen van tegenmaatregelen tot de werkzaamheden behoren.

Of kies voor de seminar Advanced Security Intelligence Awareness. Deze seminar is ontwikkeld voor het operationele (tactische) niveau, waarbij het geven van bewustwordingspresentaties aan anderen en het onderzoeken van incidenten tot de standaard werkzaamheden behoren..

De eendaagse workshops Radicalisering & Sabotage, Insider threat, OBE-maatregelen en Ondermijning zijn aan te bevelen voor HR-managers, HR-personeel, Hoofd Logistiek, beveiligingsfunctionarissen en receptionisten.

 Wat biedt SecPrevent aan:

Gekwalificeerde trainingsprogramma's voor:

  • Managers.
  • Security managers, beveiligingscoördinatoren
  • Beleidsmakers.
  • ICT-(beheer)personeel.
  • HR-managers.
  • Security officers.
  • Functionarissen Handhaving & Toezichthouders.
  • Beveiligingsfunctionarissen.
  • Receptionisten. 
Omhoog