handshaking

Spionage, ondermijning en insider threat voor industrieveiligheid

SecPrevent is een betrouwbaar, uniek en modern kennisplatform op het gebied van gecompliceerde veiligheidsvraagstukken binnen de veiligheidsindustrie. SecPrevent levert opleidingen in de vorm van seminars en workshops met focus op het proactief herkennen van spionage, ondermijning, insider threat, radicalisering en sabotage.

SecPrevent staat voor kennis, focus en specialisme. Wij willen onze specialistische kennis over spionage, ondermijning, insider threat, radicalisering en sabotage delen met u, opdat u vroegtijdig kwaadwillenden kunt herkennen en dreiging kunt mitigeren. Zo leveren wij een bijdrage aan een betere industrieveiligheid en een veilige samenleving. 

 

Signalen voor spionage, ondermijning, insider threat, radicalisering en sabotage voor industrieveiligheid

De initiatiefnemers van SecPrevent zijn twee oud-officieren van de Militaire Inlichtingen- & Veiligheidsdienst (MIVD), André van Lierop en Paul Mulder. Met hun brede achtergrond in security management en inlichtingen, contra-inlichtingen en veiligheid en hun ervaring in zowel het bedrijfsleven als bij Defensie, stelt hen in staat de vertaling van het proactief herkennen van spionage en de signalen van insider threat, radicalisering, sabotage en ondermijning helder te transformeren naar bijzonder lesmateriaal voor industrieveiligheid. Op dat gebied van cyber werken wij samen met Chapter8. Een innovatieve partner van formaat op het gebied van het analyseren van cyberdreiging en het bieden van slimme oplosssingen.

Om het lesmateriaal zo specialistisch en actueel mogelijk te maken, werkt SecPrevent samen met gastsprekers en experts, afkomstig van de Nationale Politie, het bedrijfsleven en Defensie. Ons belangrijkste doel is u te informeren over de mogelijke werkwijzen die gerelateerd zijn aan de processsen spionage, ondermijning, insider threat, radicalisering en sabotage. De informatie achter deze processen is verkregen uit open bronnen, wetenschappelike documentatie en jaarverslagen van nationale en internationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Veiligheidsbewustzijn is belangrijk. Echter het proactief toepassen van kennis over de modus operandi laat niets over aan het toeval. 

En zoals een bekend Chinees spreekwoord zegt: " Ga eerst naar huis en maak een net wanneer je vissen wilt vangen."

André van Lierop RSE & Paul Mulder ATO RSE PFSO CPT

Waarom SecPrevent?

In de 21ste eeuw zorgen wereldwijde criminele en terroristische bedreigingen en bedrijfs- en economische spionage steeds meer en sneller dan ooit tevoren voor ernstige verstoringen bij de dagelijkse bedrijfsvoering van ondernemingen en organisaties. SecPrevent biedt zijn unieke team (cyber en fysiek), opleidingsvormen en netwerk aan om u en uw organisatie alert en veerkrachtig te zijn tegen deze bedreigingen. Er is vandaag de dag een overvloed aan informatie, maar ons kritisch denken, kennis van analyse, security en spionage zorgt ervoor dat we een effectief product leveren om uw veerkracht bij wereldwijde bedreigingen te verbeteren, te onderkennen en te mitigeren. 

Wat is uw uitdaging?

Omhoog