Professionele training voor professionals

Bel ons: +31 6 43 874 565

proactief

 • Bedrijfsspionage en reizen naar het buitenland

  ONDERZOEK TOONT AAN DAT BEDRIJFSSPIONAGE EN  VEILIGHEIDSRISICO’S TIJDENS REIZEN NAAR HET BUITENLAND VOORKOMEN of verminderd KUNNEN WORDEN DOOR AANDACHT TE SCHENKEN AAN HET GEDRAG VAN MENSEN DAT  MOGELIJK OP BEDRIJFSSPIONAGE  of sabotage WIJST.

  Stop  bedrijfsspionage en veiligheidsrisico's!

  Maak nu vrijblijvend een afspraak
  insider_threat_team

  Kennis over bedrijfsspionage en haar kenmerken zijn de sleutels naar een effectieve beveiliging bij het voorkomen van verlies of schade aan bedrijfsgeheimen (de kroonjuwelen) of de te beschermen belangen (TBB).

  Wij helpen onze klanten bij het verbreden van hun kennis en dragen zorg voor een verhoogd veiligheidsbewustzijn voor de kenmerken van bedrijfsspionage en bij het reizen naar landen met een verhoogd of hoog veiligheidsrisico.

  God van begin, poorten, overgangen, tijd, dualiteit, deuropeningen, doorgangen en einde

  Janus, de god van het begin, de poorten, de overgangen, de tijd, de dualiteit, de deuropeningen, de doorgangen en het einde.

  Wat is een bedrijfsgeheim conform de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) of wat zijn te beschermen belangen (TBB)?

  Een bedrijfsgeheim is volgens de Wbb 

  • Informatie die geheel of gedeeltelijk niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen die zich met dergelijke informatie bezighouden.
  • Een handelswaarde vertegenwoordigt omdat ze geheim is, en door de eigenaar aan redelijke maatregelen onderworpen is om de informatie geheim te houden.

  Bedrijfsgeheim (de kroonjuwelen) is dus geclassificeerde of gerubriceerde informatie die waardevol is. Het is die informatie waarover u zich als bestuurder het meeste zorgen maakt. Deze informatie kan gekoppeld zijn aan een of meerdere (gerubriceerd) bedrijfsproces(sen) of producten.  

  Binnen de overheid worden kroonjuwelen aangeduid als de 'te beschermen belangen (TBB's)'. Een TBB gaat altijd over een gewichtig gerubriceerd proces, handeling, product of informatie die noodzakerlijkerwijs beschermd dient te worden i.h.k.v. nationale veiligheid. Informatie hierover kunt terugvinden in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR).

  Bedrijfsgeheimen hebben betrekking op heel wat verschillende soorten informatie, zoals:

  • Informatie of apparaten die niet verloren mogen gaan. Denk hierbij aan:

          - Fysieke opslag van hardcopy documenten en bestanden. 

          - Digitale dataopslag, microfiches en harddisks.

  • Informatie of producten die een hoge (financiele) waarde vertegenwoordigen zoals:

          - Klantlijsten, intellectueel eigendom (tekeningen, schema’s en formules)

          - Werkprocessen, concepten en onderzoeksresultaten 

          - Prijscalculaties & offertes, overnameplannen en waardebepalingen

          - informatie die naast strategisch ook een concurrerend voordeel kunnen bieden

          - Technische know how en software (AI), 

  • Informatie die in verkeerde handen riskant of gevaarlijk is door verlies, diefstal of compromittatie, zoals:

          - Geclassificeerde of gerubriceerde documenten en compromittatie van beveiligingsplannen.

          - Strategieplannen en onderzoeksresultaten van en naar hoogwaardige technologie

          - USB-stick, dvd, cd-rom, laptop, smartphone of tablet.

          - Personeelsgegevens/dossiers met BSN-nummers. *

  * Het verlies van personeelsgegevens of dossiers leidt veelal tot aanzienlijke imago- en reputatieschade en gaat gepaard met forse (financiële) schade claims!

  Detectie of opsporen is lastig, maar schade kan proactief worden voorkomen!

  Bedrijfsspionage is voor veel mensen een complex en ongrijpbaar fenomeen. Het is dan niet verwonderlijk dat detectie van interne en/of externe bedreigingen ook door professionals als lastig worden ervaren. Bedrijfsspionage vereist naast het onderzoeken en mitigeren van risico's een andere aanpak dan het managen van andere veiligheidsrisico’s. Het verbeteren van kennis en inzicht in dit fenomeen is essentieel naast het borgen van veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers om uiteindelijk (veel) schade te kunnen voorkomen door bedrijfsspionage.

  Tijdens de meerdaagse training "Bedrijfsspionage" nemen wij u mee naar een wereld waarbij actief gebruik wordt gemaakt van osint technieken, insider threat actoren (infiltratie of sabotage) en social engineeringsmethoden om een organisatie in kaart te brengen. In dit proces wordt vaak heimelijke beïnvloeding en inmenging niet geschuwd, waarbij het verspreiden van desinformatie mogelijk is. De typerende spionageactiviteiten, zowel fysiek als digitaal, ontbreken niet. Het gaat over signalen van sabotage, klassieke infiltratie, misleiding, het plaatsen van een APT of het gebruik maken van phishing-methodes.

  Investeren in een training "Bedrijfsspionage" verbetert dus niet alleen uw kennis, maar draagt direct bij aan het inzicht hoe bedrijfsspionage tot stand komt door statelijke en non-statelijke (criminele) actoren en de wijze waarop deze gemitigeerd of voorkomen kan worden.

  Op zakenreis naar het buitenland

  abi-ismail-gle8OeOgYks-unsplash

  De afgelopen jaren zijn in toenemende mate statelijke en non-statelijke actoren zeer bedreven geworden in het bespioneren van bedrijven die innovatieve technologieën bedenken of ontwikkelen. Hun doelen zijn duidelijk. Ze willen deze kennis jatten en doen dat ook! 

  Niet allen zakendoen met een totalitaire staat of regime brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Maar ook het zakelijke reizen naar landen met een verhoogd of hoog veiligheidsrisico’s brengt stevige veiligheidsrisico’s met zich mee. En dat laatste geldt eigenlijk voor alle landen - in meer of mindere mate - waarmee Nederland vriendschappelijke banden of betrekkingen onderhoudt. Vriendschappelijke banden of berekkingen is geen reden om niet te spioneren en doelgericht informatie te stelen.

  De veiligheidsrisico’s voor personen die langdurig werkzaam zijn en/of verblijven in het buitenland zijn  eveneens van toepassing. 

  Tijden uw zakenreizen hebben buitenlandse inlichtingendiensten, maar ook non-statelijke (criminele) actoren, interesse in u en met name in de kennis die u heeft of bij u draagt. Van belang is dat u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt om het risico op (digitale en fysieke) bedrijfsspionage te verkleinen naast de wijze waarop u zich tijdens uw reis en ter plaatse profileert en manifesteert.

  Investeren in een eendaagse training "Reizen naar landen met een verhoogd of hoog veiligheidsrisico" verbetert niet alleen uw kennis en inzicht op dit gebied, maar levert fundamenteel minder veiligheidsrisco's op voor u als reiziger en uw organisatie bij het reizen naar landen met een verhoogd veiligheidsrisico. Tijdens deze training vertellen wij u de 'do and don'ts' en hoe u een veilige digitale omgeving kunt creëren tijdens uw reis en tijdens uw verblijf, waarbij de risico’s van cyberspionage niet ontbreken!

  Voor wie bedoeld?

  Kennis en inzicht vergrootten over bedrijfsspionage om een gedegen beveiligingsrisicobeheerprogramma op te kunnen zetten, is met name geschikt voor security (RSE en MSec), informatie-, HR-, IT- en facility en logistieke managers, hun plaatsvervangers, bureauhoofden en medewerkers, die afkomstig zijn uit de verschillende topsectoren, de startups. het bedrijfsleven en het MKB in Nederland:

  • Agri & Food.
  • Chemie.
  • Creatieve Industrie.
  • Energie en telecom.
  • Life Sciences & Health (LSH).
  • Logistiek.
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM).
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
  • Water.
  • Wetenschap.
  • Onderwijsinstellingen en universiteiten.
  • Denktanks en kennisinstellingen.

  SecPrevent kan helpen!

  SecPrevent zoekt commitment en samenwerking en helpt u daarbij graag verder met het geven van advies en het trainen van uw personeel en leidinggevenden.

  Een vraag? Stuur ons een e-mail 

 • Consultancy

  Consultancy

  Zijn de “kroonjuwelen” goed beschermd?

  Beveiliging van de kroonjuwelen mag geen kostenpost zijn voor uw organisatie of bedrijf, maar is een essentieel onderdeel daarvan.

  Kennisveiligheid

  Heeft u zich wel eens afgevraagd aan welke risico’s uw organisatie of bedrijf bloot staat? Zijn uw essentiële gegevens, data of bedrijfsinformatie beschermd tegen onbevoegde, ongewenste of verborgen kennisname, of diefstal daarvan door overdracht? 

  Imagoschade, financiële schade of afbreukrisico's

  Uw tegenstander maakt gebruik van activiteiten zoals ondermijning, insider threat, onbevoegde beïnvloeding of spionage en leiden tot imagoschade, financiële schade of zelfs afbreukrisico's waardoor uw organisatie of bedrijf in problemen kan geraken. 

  insider threat en onbevoegde beïnvloeding

  SecPrevent biedt een format aan waardoor u - de security manager en al het andere personeel in uw organisatie - een helder beeld krijgen van genoemde onbevoegde beïnvloedingen van uw bedrijfsprocessen. Door kennis en inzicht te krijgen in de werkwijze met betrekking tot ondermijning, insider threat, onbevoegde beïnvloeding of zelfs (bedrijfs)spionage worden de risico’s in beeld gebracht.

  Tailormade informeren

  SecPrevent biedt u de mogelijkheid om uw personeel (tailormade) te informeren over deze activiteiten in relatie tot uw essentiële data. Daarnaast zorgt SecPrevent voor een duidelijke briefing voor al uw personeel op de verschillende niveaus.

  In het aanbod van SecPrevent treft u de volgende zaken aan: 

  • Dreigings-/risicoanalyse 
  • Risicobeheer 
  • Advies op het vlak van de te nemen OBE-maatregelen 
  • Audits 
  • Begeleiding op het gebied van veiligingheidsbewustzijn 
  • Informatiebeveiliging 
  • Begeleiding veiligheidsbriefing 
  • Implementatie van de te treffen OBE-maatregelen, met aansluitend een evaluatie

  SecPrevent verstrekt uitsluitend maatwerk, want elke organisatie vraagt ​​om een ​​ander plan van aanpak.

  SecPrevent kan bogen op een groot en betrouwbaar netwerk van specialisten.

  Vragen? Stuur ons een email!

 • Security awareness

  Quick scan en security awareness

  Veiligheidsbewustzijn bij personeel -oftewel security awareness – kan bijdragen aan het voorkomen van bedrijfsspionage en het vroegtijdig proactief signaleren van crimineel en ongewenst gedrag. Om het niveau van het veiligheidsbewustzijn vast te stellen is het organiseren van een quick scan noodzakelijk.

  Quick scan

  Met een quickscan kunt u snel een eerste indruk krijgen van de mate waarin security awareness bij de medewerkers is ontwikkeld?

  Heeft u organisatie een security awareness programma en voldoet dat? En is zo'n programma er nog niet, loopt u dan geen onnodig risico? De quick scan laat u en uw medewerkers zien waar verbetering mogelijk is en hoe het veiligheidsbewustzijn ervoor staat binnen uw organisatie. 

  Eigenschappen quick scan:

  • Wordt vastgesteld aan de hand van de 8 pijlers van security awareness.
  • Geeft een duidelijk beeld over de situatie van veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie.
  • Scores worden overzichtelijk in tabellen, maar ook grafisch weergegeven.
  • Zo ziet u onmiddelijk de verbeterpunten en de pijlers waarover u zich echt zorgen moet maken.

   Heeft interesse in een quick scan, stuur ons dan een bericht.

  Stuur een bericht

  Security awareness training

  Om een boost aan het veiligheidsbewustzijn bij het personeel te geven binnen uw organisatie kan SecPrevent een eendaagse security awareness training verzorgen, die is toegespitst op het fenomeen bedrijfsspionage en insider threat voor een groep van maximaal 40 personen. Zo kunt u kiezen uit een incompany security awareness training. Op deze wijze kiest u voor een vernieuwende manier om de securitycultuur binnen uw organisatie te versterken en te updaten.

  Op aanvraag kan een veiligheidsbewustzijn training op een commerciële locatie worden verzorgd.

  Stuur een bericht

  Themadag bedrijfsspionage en insider threat

  Tenslotte kan SecPrevent ook een themadag "Bedrijfsspionage en insider Threat" organiseren en verzorgen. Met deze training informeren wij niet alleen de deelnemers, maar ervaren zij ook door een syndicaat training (casus) wat een tegenstander moet doen om zijn doel te kunnen bereiken. Tijdens de syndicaat training is er voldoende en ervaren ondersteuning om het gewenste resultaat te behalen. De eindresultaten worden plenair met de deelnemers besproken. Groepsgrootte tot een maximum van 250 personen per themadag behoort tot de mogelijkheden. Interesse in het organiseren van een themadag voor uw organisatie, stuur ons een bericht.

  Stuur een bericht

  Awareness training 

  Prijs op aanvraag 

  groepsgrootte max. 50 personen

  Commerciële locatie

  • Commerciële locatie
  • Luxe lunch, gratis Wifi en parkeren
  • Koffie, thee en frisdrank
  • Theorie en praktijk
  • Duur 1 dag
  • Documentatie en extra begeleiding
  • Excl. 21% Btw.
  Nu aanvragen

  Awareness training

  € op aanvraag

  groepsgrootte 25 personen

  Incompany

  • Incompany 
  • Op aanvraag
  • Theorie en praktijk
  • Duur 1 dag
  • Documentatie
  • Extra begeleiidng
  • Excl. 21% Btw.
  Nu aanvragen

  Een vraag? Stuur ons een e-mail

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.