Professionele training voor professionals

Bel ons: +31 6 43 874 565

regels

 • Voorbeelden bedrijfsspionage

  Bedrijfsspionage

  Organisaties staan voor de opgave om een grens te stellen tussen informatie die met de buitenwereld kan worden gedeeld en informatie die moet worden afgeschermd. Bedrijven moeten voorkomen dat koersgevoelige informatie uitlekt, het openbaar bestuur moet sollicitatieprocedures afschermen, de krijgsmacht vanwege de NAVO, de energievoorziening en nog op veel andere terreinen waarop inmenging op een heleboel manieren toeneemt. Zij moeten hun strategieën geheimhouden. 

  Er is ook interesse voor Nederlanders die op belangrijke positie werken. Daarbij moet u denken aan: bestuurders, politici, leidinggevenden van grote bedrijven, wetenschappelijke instituten. Maar u moet ook denken aan secretaresses, chauffeurs en aan andere actoren. Het is een heel breed spectrum.

  Een voorbeeld

  Een bedrijf plaatst op haar website een artikel over een (telecom)opdracht voor de overheid. Het bedrijf is trots dat ze een aanbesteding hebben ontvangen van de overheid. Het blijft even stil rond de aanbesteding en dan neemt het bedrijf deel aan een congres.  Aldaaar komt men in contact met een persoon of personen die hetzelfde interessegebied hebben. Ze raken met elkaar aan de praat over het onderwerp en er volgt een geanimeerd gesprek. Er komt een vervolg in de vorm van een persoonlijk contact: "Zullen we een keer gaan lunchen, of dineren met onze partners?"

  Op deze manier wordt het vertrouwen in ‘die’ andere persoon langzaam opgebouwd. Er wordt om informatie gevraagd, heel onschuldige die ook op hun website te vinden is. Zo wordt er aan een patroon gewerkt waarbij steeds meer om informatie gevraagd gaat worden en er een grens overschreden wordt. Die grens is het verstrekken van informatie, het accepteren van cadeaus of zodanig gemanoeuvreerd c.q. gemanipuleerd worden dat je daardoor chantabel wordt.

  Niettemin hebben al deze organisaties te kampen met bedoelde en onbedoelde overschrijdingen van de gestelde grens. Soms komt dat doordat opponenten het functioneren van de betrokken instantie willen blokkeren of op zoek zijn naar informatie waarvan zij maatschappelijk profijt verwachten te kunnen trekken.

  Maar ook omdat deze instellingen meer of minder intensief in die buitenwereld werkzaam zijn, omdat moderne media geïnteresseerd zijn in het functioneren van die organisaties (en vooral in eventueel disfunctioneren) en omdat burgers van instellingen eisen dat zij transparant zijn in hun optreden.

  De duur van het lekken zegt iets over de omvang en de ernst van het geval.

  Soort informatie

  Uit de melding van een verdenking van lekken valt niet altijd op te maken welke informatie is gelekt. Dat is ook niet altijd mogelijk nadat onderzoek is verricht. Als wel meteen duidelijk is welke informatie is gelekt, blijkt dat het vrijwel altijd operationele informatie betreft, dat wil zeggen informatie over medewerkers, objectinformatie of bedrijfsinformatie.

  In de meeste gevallen bevestigen de vervolgens ingestelde onderzoeken deze inschatting. Omdat de onderzoeken in een flink aantal gevallen de verdenking ontzenuwen, blijkt uiteindelijk minder informatie over criminele subjecten, over burgers en over lopende strafrechtelijke onderzoeken te zijn gelekt dan aanvankelijk gevreesd. Omgekeerd blijkt bovendien vaker dan uit de melding kon worden opgemaakt onrechtmatig informatie over de lekker zelf en over collega’s te zijn vergaard.

  Voor het delen van informatie moet de betrokkene zich er bovendien van vergewissen dat de ontvanger ook geautoriseerd is en de informatie nodig heeft bij het uitvoeren van zijn of haar taak. 

  Ten slotte is er ook nog bijzonder vertrouwelijke informatie die alleen gedeeld mag worden met toestemming van bevoegd gezag. Al met al is de omgang met informatie wettelijk nauwgezet geregeld, maar wel op zo’n manier dat een soepele omgang met vertrouwelijke informatie binnen de politie mogelijk is. 

  Regels bieden houvast, maar bij de naleving spelen ook zaken als ervaring, routines, gedeelde werkwijzen en de dwang der omstandigheden een rol.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.