Professionele training voor professionals

Bel ons: +31 6 43 874 565

technologische innovatie

 • Bedrijfsspionage

  Bedrijfsspionage in Nederland

  Nederland en Nederlandse bedrijven zijn om verschillende redenen een ‘aantrekkelijk doelwit’ voor buitenlandse inlichtingendiensten en criminele actoren. Nederland heeft een hoogontwikkelde kenniseconomie, waar voortdurend technologische innovatie plaatsvindt. De open economie en de Nederlandse handelsgeest bieden buitenlandse inlichtingendiensten ruimte om hun operationele agenda te volgen (Bron: AIVD).

  De vraag is dan ook: "Hoe kwetsbaar is uw organisatie? Weet u dat en wat doet u er tegen?" Bedrijfsspionage is een geruisloos en bijna onzichtbaar fenomeen én begint altijd met mensenwerk,  speciek door het toepassen van benaderings- en wervingsgronden.

  Regelmatig blijkt dat buitenstaanders grote interesse hebben in essentiële bedrijfsinformatie, materiële goederen of zelfs gebouwen. Zij maken gebruik van heimelijke middelen en onoorbare praktijken om hun doelen te bereiken. Informatie hierover is terug te vinden in de jaarverslagen van de AIVD, MIVD en de NCSC. Daarnaast attendeert SecPrevent op de speciale publicaties t.a.v. (cyber)dreigingsbeelden (AIVD, MIVD). Deze publicaties zijn zeker het lezen waard en geven u een reëel beeld over de dreiging.

  Het is noodzakelijk om bedrijfsinformatie goed te beschermen. Elke organisatie beschikt over informatie die men niet wil delen met onbevoegden. Helaas is niet iedereen zich daarvan bewust of doordrongen. Het 'zich bewust zijn' gaat vaak gepaard aan een te laag niveau van beveiliging, het ontbreken van voldoende veiligheidsbewustzijn bij medewerkers en leidinggevenden (de zogenaamde ‘Lack of Employee Awareness of Cybersecurity’) of het bewust wegkijken van risico's. Het gebrek aan veiligheidsbewustzijn is veelal desastreus voor een organisatie wanneer deze kwetsbaar is voor aanvallen van binnenuit en/of buitenaf. Bewust wegkijken voor de risico's van bedrijfsspionage kan hele nare gevolgen genereren.

  De mens is en blijft de zwakste schakel

  De oorzaak van bedrijfsspionage is zelden een fout in een ICT-systeem, maar vaak is het de gebruiker die onverantwoorde dingen doet: de mens is de zwakste schakel! Gebruikmakend van social engineerings- en elicitatie technieken richting een medewerker verkrijgen kwaadwillenden via (sociale) interventies informatie om een cyberaanval te kunnen gaan uitvoeren. Daartoe gebruikt de tegenstander vaak phising of andere infiltratietechnieken. En dat laatste kan op meerdere manieren plaatsvinden. 

  Bedrijfsspionage komt dan ook voor in alle lagen van onze organisatorische samenleving.

  Het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers is een deel van de sleutel om tot een betere bescherming te komen, naast het opleiden van personeel dat speciefiek is belast met de veiligheid.

  Helaas is industrieveiligheid vaak een sluitpost voor organisaties en MKB-ondernemers. Maar realiseert u zich dat kleine investeringen ervoor kunnen zorgen dat er op het moment suprême daar veel profijt van kan hebben. De impact van succesvolle bedrijfsspionage kan enorm zijn.

  Bewustwording en het tijdig nemen van organisatorische, fysieke, personele en digitale beveiligingsmaatregelen om bedrijfsspionage proactief te kunnen voorkomen of te mitigeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  Wie het best geïnformeerd is, is in het voordeel en voorkomt verrassingen 

  Een vraag? Stuur ons een e-mail

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.