Privacy Policy

Algemeen

Ons bedrijf neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de bestelde producten.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  1. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten of aankopen tussen u en ons.
  2. Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven).
  3. Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij belangrijke wijzigingen van onze website).
  4. Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude. 

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

  1. Hoe vaak u deze website bezoekt.
  2. Welke pagina's u op deze website  bezoekt.
  3. Of u deze website al eerder heeft bezocht.
  4. Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website.
  5. Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen.
  6. Welke producten u heeft besteld.

Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. 

Voor het betalen van uw bestelling maken we altijd gebruik van een hoogwaardige en beveiligde verbinding en worden geen cookies ingezet ter ondersteuning.

Wij gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

Laatst aangepast op 23 januari 2018

Omhoog